There are no translations available.

З ТЕРИТОРІЙ МІСТ ЧИ СЕЛИЩ, ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ,

АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХІВ, ТОЩО

СУЧАСНА НИЗЬКОЗАТРАТНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ

ЗЛИВОВИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД НА ОСНОВІ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕВАГИ   ВИКОРИСТАННЯ   ФІТОТЕХНОЛОГІЙ   СКЛАДАЮТЬСЯ:

  • Значної економії коштів на будівництво та експлуатацію
  • Автономності та довговічності роботи систем очищення
  • Надійності та естетичності
  • Можливості використання як самих споруд, так і їх окремих елементів, що дозволяє створювати невеликі системи очищення для автомобільних та залізничних шляхів

Очищення поверхневого та зливового стоку має свої особливості, що відображаються в конструкціях очисних споруд, які враховують умови формування поверхневого стоку:

 

  • Споруди працюють в автономному режимі як в умовах надходження поверхневого зливового стоку, так і в міжзливовий період;
  • Нейтралізація перших, найбільш забруднених, 15 хвилин зливового стоку шляхом направлення його на очищення на біоінженерні очисні споруди з посадками вищих водних рослин;
  • Зливовий стік після перших 15 хвилин зливи вважається умовно чистим і направляється у гідрографічну мережу.

ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ

ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ (ЛОС) МАЮТЬ ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД, ПРОСТІ В БУДІВНИЦТВІ, ЛЕГКО ВПИСУЮТЬСЯ В ПРИРОДНИЙ РЕЛЬЄФ ЧИ ІСНУЮЧУ ЗАБУДОВУ І МОЖУТЬ СТАНОВИТИ ЧАСТИНУ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ