There are no translations available.

(МОЛОКОЗАВОДИ, ПТАХОФАБРИКИ, М’ЯСОКОМБІНАТИ, ТОЩО)

Сучасна низькозатратна технологія очищення стічних вод підприємств харчової промисловості

без використання аеротенків!

Усереднювач з аерацією та блок біологічного очищення замість аеротенка знизить Ваші затрати на експлуатацію очисних споруд в декілька разів!!!

ЙОГО ПЕРЕВАГИ СКЛАДАЮТЬСЯ:Діаграмма

 • Усереднювач з аерацією працює без додавання мікрофлори і тільки декілька годин на добу
 • Усереднювач з аерацією витримує залпові скиди стічних вод та збільшення концентрацій забруднюючих речовин
 • Один блок усереднювача з аерацією знижає забруднення стічних вод на 60-70% (за ХСК)
 • Кількість утворення активного мулу – не більше 1%
 • Обслуговання не потребує штату спеціалістів, спеціального контролю  та кожнодобового аналізу стічних вод

Блок біологічного очищення на основі фітотехнології (використання вищих водних рослин) виконує функції аеротенків та біоставків одночасно і має ряд переваг:

 • Очищення та доочищення стічних вод за рахунок розвитку природної мікрофлори, що знаходиться у симбіозі з рослинами
 • Мікрофлора не потребує особливого умов для розвитку (не залежить від кисневого, температурного режимів)
 • Надмірний розвиток мікрофлори покращує якість очищення води і не потребує установок для її видалення
 • Не утворюється вторинне забруднення на відміну від біоставків
 • Гарантує необхідну якість очищення стічних вод
 • Відновлення природних властивостей води

Зниження коштів на експлуатацію досягається за рахунок:

-          зниження використання електроенергії

-          зменшення енергозатратних блоків ОС

-          зменшення штату обслуговуючого персоналу

При реконструкції очисних споруд гарантується перевод споруд на низько затратну технологію з використанням існуючих блоків ОС

Схема очищення молокозавод молокозавод

Діючі очисні споруди БІС для доочищення стічних вод молокозаводу в Харківській області. Збудовані у 2004 р. Обсяг СВ – 100 м3/добу, площа – 0,06 га.

Схема очищення – 1 усереднювач з аерацією та каскад з 3 блоків БІС.

Запропонована схема збереже Ваші кошти та гарантує необхідну якість очищення стічних вод!!!