There are no translations available.

СУЧАСНА НИЗЬКОЗАТРАТНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ

ШАХТНИХ ВОД НА ОСНОВІ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ

Основу фітотехнологій розроблених в УкрНДІЕП (біоінженерні очисні споруди – БІС, Екофітопотік) становить очищення вод різного складу з використанням вищих водних рослин (очерет, рогіз, аїр, комиш).

ФІТОТЕХНОЛОГІЇ   В   СИСИТЕМАХ   ОЧИЩЕННЯ   ШАХТНИХ   ВОД   ЦЕ:

  • Організація постійного скиду шахтних вод на протязі року (без періоду накопичення)
  • Ліквідація несанкціонованих скидів в водну мережу
  • Зменшення штрафних санкцій за скид забруднених вод
  • Пристосування нових систем очищення до діючих очисних споруд шахт.

ПЕРЕВАГИ   ВИКОРИСТАННЯ   ФІТОТЕХНОЛОГІЙ   ДЛЯ   ОЧИЩЕННЯ   ШАХТНИХ   ВОД:

  • Значна економія коштів на будівництво та експлуатацію
  • Автономність та довговічність роботи систем очищення
  • Надійність та естетичність
  • Можливість використання для будівництва систем очищення рельєфу місцевості - балки (через які скидаються шахтні води), заплавні землі з заростями вищих водних рослин, тощо.

 

РОЗРОБЛЕНІ ПРОЕКТИ ОЧИСНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ

ДЛЯ ГРУПИ ШАХТ ТОВ «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ

НА СТАДІІ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Робочий проект очисних споруд для скиду шахтних вод з ставка –накопичувача в б. Косьминна. Розробка системи очищення зливових та шахтних вод ш. Терновська ТОВ «Павлоградвугілля»


I. Робочий проект очисних споруд для скиду шахтних вод з ставка –накопичувача в б. Косьминна. Розробле-на на основі фітотехноло-гії з використанням вищих водних рослин – очерету звичайного, який утворює зарості в балці Косьмінна. Система дамб створюється в балці. Розрахована на постійний скид шахтних вод в р. Самара в обсязі 56200 м3/добу. Очищення від органічного забруднення, нафтопродуктів та знезараження води.

II. Розробка системи очищення зливових та шахтних вод ш. Терновська ТОВ «Павлоградвугілля». Розроблена на місці скиду шахтних вод в р. Самара. Використано перепади в рельєфі. За допомогою дамб влаштовуються блоки БІС. Обсяг шахтних вод до 2400 м3/добу. Створення рекреаційної зони з водно-болотними угіддями, як частини території для заповідання.

 

 

 

 


УкрНДІЕП виконує розробку проектно-кошторисної документації, ОВНС, ТЕО (як перший етап РП)