There are no translations available.

 

Розробка тривимірної моделі об’єкту

МОДЕЛЮВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделювання розповсюдження

Забруднення від полігону ТПВ

МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИМ

ПРОДУКТОМ ТА НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛІСТІВ ПО КОРИСТУВАННЮ

ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ FEFLOW

  • для оцінки впливу на геологічне середовище техногенних об’єктів: полігонів побутових накопичувачів промислових відходів, промислових та гірничодобувних комплексів і т.п;
  • обґрунтування проектів інженерного захисту забудованих та промислових територій від підтоплення, споруд для очищення дренажного стоку;
  • обґрунтування проектів реабілітації території, зон санітарної охорони підземних вод;
    • захисту водозаборів підземних вод, джерел мінеральних вод;
    • очищення забруднених ґрунтів та підземних вод (нафтопродукти, важкі метали, добрива та інше).