There are no translations available.

Розробка системи низькозатратних заходів детоксикації забруднених грунтів в районі колишніх складів ядохімікатів з наступною рекультивацією території  на основі використання природних особливостей вологосолепереносу і виносу забруднення з наступноим очищенням дренажних вод  методами фіторемедіації.

Система складається з двошарової товщі забрудненого (нижній шар) та чистого (покрівний шар) грунтів, дренажем у основі нижнього шару,  який відводить забруднені ядохімікатами дренажні(інфільтраційні) води  на очищення в споруди з використанням  фітотехнологій.

СКЛАД РОБІТ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОЕКТОМ:

  • ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДУ;
  • ДЕТОКСИКАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ;
  • ПЕРЕХВАТ  ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО  СТОКУ;
  • ОЧИЩЕННЯ  ДРЕНАЖНОГО СТОКУ;
  • РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Природоохоронні  методи розробляються з урахуваням природних та техногенних умов. Система працює в різних кліматичних умовах. Не порушується ландшафт та біорізноманіття.

Не використовується: електроенергія, складне обладнання,щтучна мікрофлора, хімічні речовини.

Розроблена система  для детоксикації  та рекультивації території до існуючих нормативів працює  в  автономному режимі, без витрат  на експлуатацію на основі лише природних процесів самоочищення.

НА СТАДІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ:

проект рекультивації території колишнього складу пестицидів  в районі с. Затишшя, Одеської області. Проект пройшов всі стадії узгодження, в тому числі – Мінздрав та Мінекології України.

Мінімальний вплив на навколишнє середовище!!!