There are no translations available.

Лабораторія інженерних методів захисту підземних вод (УкрНДІЕП). Співробітники лабораторії з 1984 року займаються впровадженням керованих природних пороцесів фіторемедіації для захисту природного середовища в різних регіонах Украіни, що підтверджено 4 патентами України.

 Стольберг Ф.В.

Стольберг Фелікс Володимирович є засновником впровадження процесів фіторемедіації для очишення забруднених вод  в Україні.

В теперішній час д.т.н., професор Стольберг Ф.В. є завідуючим кафедрою «Інженерної екології міст» Харківскої національної академії міського господарства. Кафедра проф. Стольберга Ф.В. готує спеціалістів й по впровадженню фіторемедіації.

  

 

Магмедов В.Г.

к.т.н Магмедов В.Г.

 

Захарченко Михайло Андрійович, к.т.н., зав. лабораторією
к.т.н.Захарченко М.А. ,    зав. лабораторією

Засновником БІС в Україні є к.т.н Магмедов В.Г., який на теперішній час працює в Канаді, впроваджує ці споруди в умовах холодного клімату. Розробка різноманітних типів споруд фіторемедіації та їх широке впровадження в Україні пов’язано з к.т.н. Захарченко М.А. та його колегами - науковими співробітниками УкрНДІЕП к.б.н. Яковлевою Л.І., науковими співробітниками Рижиковою І.А., Мельник Л.В. при активній співпраці Шовкопляс Ю.К., Сланко М.М., Рижкової М.М., Рижикова А.М.

 

 

 

Яковлева Л.І. Рижикова І.А. Мельник Л.В. Рижкова М.М.
Яковлева Л.І. Рижикова І.А. Мельник Л.В. Рижкова М.М.

Шовкопляс Ю.К.

Сланко М.М. Рижиков А.М.
Шовкопляс Ю.К. Сланко М.М. Рижиков А.М.