There are no translations available.

Початок будівництва 2001р., закінчення 2001р. Стічні води молокозаводу в об’ємі  до 100 м3/добу.

Схема очищення складається з усереднювача з аерацією та трьох БІС: 1 – з щебенем та підповерхневим горизонтальним рухом води, 2 – з піском та вертикальним рухом води і третій БІС – біоплато з горизонтальним рухом води у заростях вищих водних рослин.

Усереднювач з аерацією

Усереднювач з аерацією Усереднювач з аерацією

Система колодязів (1 – між блоками БІС); відстійники після усереднювача з аерацією.

Система колодязів Система колодязів

БІС 1 з щебенем та горизонтальним підповерхневим рухом води (2002 р.)

БІС 1 БІС 1

БІС 1 весною

БІС 1 весною БІС 1 весною

БІС2 з вертикальним рухом води (2010 р.)

БІС2 з вертикальним рухом води (2010 р.) БІС2 з вертикальним рухом води (2010 р.)

БІС 3 біоплато

БІС 3 біоплато

Ефективність роботи усереднювача з аерацією.

Усереднювач з аерацією та блок біологічного очищення встановлюється замість аеротенка, щодозволяє  знизити затрати на експлуатацію очисних споруд в декілька разів!!!

Блок біологічного очищення на основі БІС з використанням вищих водних рослин виконує функції аеротенків та біоставків одночасно і має ряд переваг. На відміну від аеротенків, в БІС розвивається природна мікрофлора, яка знаходиться у симбіозі з рослинами, не залежить від кисневого, температурного та хімічного режимів. На відміну від біоставків у БІС не утворюється вторинне забруднення.

Діаграма